ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 นายเสวียน วันดี
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่ พ.ศ 2543 - 2551

นายกามนิษฐ  คำพรมมา
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2551 - 11 ตุลาคม 2555

   

นายชัย  สุริรมย์
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน