ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล พร้อมท่อ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล พร้อมท่อ ๖ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖