ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรี

ขยายการรับสมัครประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประชาสัมพันธ์ไม่สอบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ