ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Nuttanun Polnikoct, ผู้คนกำลังนั่ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ(อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ ๓) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร