มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลเชียงเครือ เพื่อนางพร กวานเจ้าจันทร์ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นจำนวนเงิน 15,660.- บาท