กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดสกลนคร (Kick off)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง อบต.นาโพธิ์กลาง นาโพธิ์กลาง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือร่วมกิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดสกลนคร (Kick off) เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกพื้นที่ เริ่มจากบริเวณถนนทางหลวง จากแยกบ้านหนองศาลา ตำบลฮางโฮงไปจนสิ้นสุดเส้นทางรอยต่อตำบลท่าแร่ จุดที่สองเริ่มจากบริเวณข้างทางถนนทางหลวง จากสี่แยกบ้านดอนเชียงบานไปจนถึงบ้านโคกสว่าง