ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ณัฐพล ชัยหมื่น, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการขยะ