ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Wasan Magmao และ Ja Wiwa, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบหมายให้ นายทรงพล เนื่องสิทธะ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล และ มท. 1.การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเชียงเครื 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ) 3.โรงเรียนผู้สูงอายุ(ในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ)