เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ พ.ศ.๒๕๖๒  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...