มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลเชียงเครือ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ประทีป ลาดบาศรี, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ประทีป ลาดบาศรี, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายไพบูลย์ ไกษรวงค์ รองนายกเทศมนตรี มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลเชียงเครือ จำนวน 2 ราย รายละ 15,640.- บาท คือ นางสว่าง วรลาด และนางสุพรรณ ภูไทวัฒนา บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,280.- บาท