มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ และได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆที่ประสบวาตภัยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ประทีป ลาดบาศรี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำโดย นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบล มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ และได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆที่ประสบวาตภัยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง