มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง Danaikorn Promphan และ Yut Pangkumdee, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร