เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เขตตำบลเชียงเครือ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Yut Pangkumdee, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เขตตำบลเชียงเครือ นาย สง่า ผุยสุ บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสว่าง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร