กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกได้เห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณทางเข้าบ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร