ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ(อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ ๓) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร