รับชมการสาธิตการกำจัดผักตบชวาโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง วิภัตร เดือยพิมพ์, รองเท้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลฮางโฮง เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลเมืองทองท่าแร่ เทศบาลตำบลบ้านโพน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่และจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ ร่วมรับชมการสาธิตการกำจัดผักตบชวาโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ณ คลองน้ำบริเวณ สะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านเชียงเครือไปบ้านดอนเชียงคูณ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร