ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบหมายให้ นาย ประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ศีกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะมูลฝูลด้วยหนอนแมลงวันลาย และครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย