ครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธี