ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ธนาคารน้ำใต้ดิน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่มวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ธนาคารน้ำใต้ดิน เทศบาลตำบลเชียงเครือ ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 
อบต.รุ่นที่ 3 เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร