ต้อนรับและให้กำลังใจขบวนนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, จักรยาน และสถานที่กลางแจ้งวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจขบวนนักกีฬาแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร