ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคำม่วง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Sompong Khuangtip และ ณัฐพล ชัยหมื่น, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด(ถนนไร้คลอง) ณ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร