ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ถนนไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ และบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร