เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน่ำฝน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 พระครูสกลปัญญาธร และคณะสงฆ์ตำบลเชียงเครือเขต 1-2 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลเชียงเครือฮางโฮง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลเชียงเครือ และตำบลใกล้เคียง ร่วมกันถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจำนวน14 วัด ในเขตตำบลเชียงเครือ