เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และ เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และ เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน(ถนนไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือและบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร