ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อารคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3 ) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร