โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้มอบหมายให้ นายประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมประชาคมตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร