ประชุมหารือ เพื่อจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา ประจำปี 2562

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงเครือ ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที 3 เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร