โครงการประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ ร่วมโครงการประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจตำบลเชียงเครือ ณ วัดโพธิสมพร บ้านดอนเชียงเคูณ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร