ประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจตำบลเชียงเครือ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ และบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร