เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชาคมตำบล เรื่องการพัฒนาหนองหาร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจตำบลเชียงเครือ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ ๑๑ และบ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ณ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

31 ตุลาคม 2562