เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ต้อนรับ หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ มูลนิธิสิริปัญโญ (สมาน แสงศรี)

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ให้การต้อนรับ หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ มูลนิธิสิริปัญโญ (สมาน แสงศรี) ตรวจเยี่ยมติดตามเพื่อต่อยอด "ธนาคารน้ำใต้ดิน บ่อน้ำ ทู-อิน-วัน" เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายกพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายจำเนียร ก้อนธิงาม นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พร้อม ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร