เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ประชุมประชาคม เรื่อง การขุดลอกลำห้วยม่วง(ธนาคาน้ำใต้ดินระบบเปิด ลำห้วย) และธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้งวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การขุดลอกลำห้วยม่วง(ธนาคาน้ำใต้ดินระบบเปิด ลำห้วย) และธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน โดยมีประชาชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดลำห้วยม่วงเข้าร่วมประชุม ณ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร