เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่มวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ