เกิดข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

27112019______0025.jpgวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบหมายให้ นายประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานเรื่อง การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ถนนไร้ร่องน้ำ) และระบบเปิด ณ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 และบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร