ต้อนรับคณะศึกษาเรียนรู้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาเรียนรู้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ที่มีความสนใจในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด - ระบบเปิด เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นของท่าน โดยมีผู้บรรยายและให้ความรู้ คือ นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่งที่เข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ มีดังนี้
1. เทศบาลตำบลหนองลาด 
2. เทศบาลตำบลนาแก้ว
3. เทศบาลตำบลบ้านโพน
4. เทศบาลตำบลฮางโฮง
5. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง