ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Rodjarin Sangkroot, ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์ และ ณัฐพล ชัยหมื่น, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ บ้านนายสมศักดิ์ ธรรมเนียมไทย (ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ) บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร