ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินจากเทศบาลเมืองนครพนม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, รวมถึง ทรงพล เนื่องสิทธะ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบคุณเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งนำทีมโดย นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะ จำนวน 18 คน ที่ได้เล็งเห็นว่า เทศบาลตำบลเชียงเครือได้มีการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี