previous arrow
  next arrow
  Slider

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2561

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

  ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 321 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

        ต้องสำรเร็จการศึกษาได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) หรือเทีียบเท่า

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

   

   


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290