previous arrow
  next arrow
  Slider

  ประกาศรับสมัครงาน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันใน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลพังโคน 

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันใน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ จำนวน 1 อัตรา  

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป 

  ดาวน์โหลดไฟล์ 

   


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290