previous arrow
  next arrow
  Slider

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  1.นางสาวอรอนงค์ มงคลล้อม

  2.นางสาวเพ็ญพักตร์ตรา  วงศ์คำแก้ว

  3.นางสาวพรนภา  บุษมงคล 

  ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิสอบ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

  ณ ห้องประชุมดาหลา (ห้องประชุมเล็ก)


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290