previous arrow
  next arrow
  Slider

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 70%

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 70%

  ดาวน์โหลดไฟล์


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290