previous arrow
  next arrow
  Slider

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังโคน

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
  ลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพังโคน

  ดาวน์โหลดไฟล์ 

   


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290