previous arrow
  next arrow
  Slider

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

  ลำดับ  1. นางสาวพรนภา  ษุษมงคล 

           2. นางสาวอรอนงค์  มงคลล้อม 

           3. นางสาวเพ็ญพักตร์ตรา  วงศ์คำแก้ว         

  ดาวน์โหลดไฟล์

   

   

   


  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290